Young Endeavour Awardees

V01/92 Rachel Byrne VIC
V02/92 Kim-Louise Morgan SA
V03/92 Stuart Hollingworth NSW
V01/93 Donald Richardson VIC
V02/93 Libby Coulston VIC
V03/93 Allison Smith VIC
V08/93 Kelly Ryan NSW
V09/93 Paul Callaghan QLD
V10/93 Laura Metcalf NT
V11/93 Jason East QLD
V12/93 Narelle Carr VIC
V13/93 Melanie Peasey QLD
V14/93 Shane McCann NSW
V15/93 Steven Bernasconi NSW
V16/93 Rodney Spackman QLD
V17/93 Anthony Carr SA
V18/93 Fiona McAuliffe VIC
V19/93 Simon Kwaczynski QLD
V01/94 Jade Merrie VIC
V02/94 Dean Cox TAS
V03/94 David Scott NSW
V04/94 Judy Steel VIC
V05/94 Natalie Wood SA
V06/94 Gavin MacDonnell VIC
V07/94 Kane Wilson VIC
V18/94 Todd Roberts NSW
V18/94 Cassandra Jones ACT
V19/94 Mark Reid NSW
V20/94 Kate Mulligan VIC
V01/95 Vincent Walker TAS
V02/95 Daniel Walker VIC
V03/95 Bruce Duncan NSW
V04/95 Rob Storrie NSW
V05/95 Rulla Asmar VIC
V06/95 Matthew Green VIC
V07/95 Sabrina Vandersteen NSW
V08/95 Claire Scott NSW
V09/95 Belinda Lamrock NSW
V09/95 Charles O’Hanlon ACT
V10/95 Christopher Daley VIC
V11/95 Dale Stansfield VIC
V12/95 James Hopper VIC
V12/95 Jordan Watts SA
V13/95 Paul Saward TAS
V01/96 Cathy Barnard VIC
V02/96 Amy Wood NSW
V03/96 Andrew Wishart VIC
V04/96 Rohan McGowan-Jackson QLD
V05/96 Angela Siebert NT
V06/96 Jeff Mitchell SA
V07/96 Alison Banks NSW
V08/96 Michael Humphries NSW
V09/96 Ann Arlott QLD
V10/96 Marc Burton QLD
V11/96 Christine Postma VIC
V12/96 Daniel Aveling QLD
V13/96 Carla Paten QLD
V14/96 David Warner ACT
V15/96 Michelle Habel QLD
V16/96 Fiona Buls NSW
V17/96 Ewan McAsh NSW
V18/96 Raoul New VIC
V19/96 Denise de Paoli NSW
V20/96 Eliza Wager NSW
V03/97 Saskia Tweddle VIC
V05/97 Chantal Tucker SA
V08/97 Zoe Kitchen VIC
V09/97 Tanya Howe ACT
V09/97 Timothy Shilling QLD
V10/97 Rochelle O’Hagan ACT
V13/97 Michael Bavea QLD
V03/98 Neil Sinclair NSW
V04/98 Katy Glenda VIC
V05/98 David Greene VIC
V06/98 Kane Rigney VIC
V07/98 Martin Smith NSW
V08/98 Felicity Ryan ACT
V09/98 Kathryn Waters QLD
V10/98 Robert Czarka VIC
V11/98 Christopher Heath QLD
V13/98 Daniel Brown QLD
V14/98 Trent Henderson NSW
V15/98 Christopher Ellis NSW
V17/98 Thomas Martin NSW
V01/99 Erik Haase NSW
V02/99 Jason Anderson NSW
V04/99 Simon Tilmanns ACT
V05/99 Benjamin Jones WA
V06/99 Kate Hodges ACT
V07/99 Wayne Pech WA
V08/99 Tanya Schindler NSW
V09/99 Brendan Vandervliet NSW
V10/99 Laura Street VIC
V11/99 Mitchell Aworth QLD
V12/99 James Robertson VIC
V13/99 Leigh Coleman NSW
V14/99 William Lawless QLD
V15/99 Luke Balcombe QLD
V16/99 Jamen May QLD
V01/00 Melissa Cherry TAS
V02/00 Nicole Rantall VIC
V03/00 Rebecca Willis NSW
V04/00 Matthew Mickkelsen NSW
V05/00 Katie Owens NSW
V06/00 Danny Jones SA
V07/00 Jordan Dinning VIC
V08/00 Jordan Rayner VIC
V09/00 Nina Stevens VIC
V10/00 Willem New NSW
V11/00 Lana Collison NSW
V11a/00 Russell Billingham ACT
V11b/00 Mark Smith QLD
V12/00 Lisa Kelly VIC
V13/00 Nicholas Smith ACT
V14/00 Katherine Webber QLD
V15/00 Samuel Ormes NSW
V15a/00 Caron Taylor NSW
V16/00 Karen Joyce QLD
V17/00 Tim Fletcher TAS
V18/00 Jen Winlaw NSW
V01/01 Heirich Crous QLD
V02/01 Helen Kruup TAS
V03/01 Patrick Greene NSW
V04/01 Cecily Nichols NSW
V05/01 James Mortimer NSW
V06/01 Larry Hill VIC
V07/01 Steven Humprey VIC
V08/01 Daniel Crichton QLD
V09/01 Daniel Draper NSW
V10/01 Anna Theobald VIC
V11/01 Mike Stevens VIC
V12/01 Benjamin Yates NSW
V13/01 Melissa Tranter NSW
V14/01 Timothy Martin WA
V16/01 Lachlan Vickery NSW
V01/02 Caitlin Bell NSW
V02/02 Mike Campbell NSW

V03/02 Fiona Roughley NSW
V04/02 Corrine Leale TAS
V06/02 Matthew Colledge QLD
V07/02 Christian Cochrane NSW
V08/02 Jaymie Cross VIC
V09/02 Levent Kutluca VIC
V10/02 Daniel Neill WA
V11/02 Trent King QLD
V13/02 Daniel Vincent QLD
V14/02 Matthew Hocking VIC
V15/02 Matthew Jacob QLD
V16/02 Linda Bertolissio NSW
V17/02 Adam Webb VIC
V19/02 Sarah Ironside NSW
V21/02 Rodney Miller NSW
V22/02 Amanda Lister QLD
V23/02 Yuri Kaine Apap NSW
V01/03 Kat McGuiggan NSW
V02/03 Leigh Thompson TAS
V03/03 Anthony Parsons ACT
V04/03 Adam Wood QLD
V05/03 Claire Winnick NSW
V06/03 Cassie Keys QLD
V07/03 Matthew Gannon VIC
V08/03 Ryan Allan NSW
V09/03 Cameron Gregor NSW
V10/03 Sarah Hawkins NSW
V11/03 Alana Cresp ACT
V12/03 Lauren Wapling VIC
V13/03 Roslyn Stirling QLD
V14/03 Karina Harding ACT
V15/03 Kelly-Ann Bechaz VIC
V16/03 Johan Kruse NSW
V17/03 Beau Bradbeer ACT
V02/04 Erin Foley VIC
V03/04 Annabelle King NSW
V04/04 Samuel Rohan NSW
V05/04 Matthew Cannan SA
V06/04 Ken Shoring ACT
V07/04 Jesse Barnes NSW
V08/04 Melissa Tynan QLD
V09/04 Sarah Robertson VIC
V10/04 Hugh Ward NSW
V11/04 Neil Kimber SA
V12/04 Madeline Jacques NSW
V13/04 James McShane TAS
V14/04 Sam Fitzpatrick NSW
V15/04 Christine Draper NSW
V17/04 Evette Ashutte VIC
V18/04 Jessica Harries NSW
V19/04 Tyna Murray NSW
V20/04 Luke Chambers VIC
V22/04 Amanda Dean NSW
V23/04 Matthew Warren TAS
V24/04 Julie Rosan VIC
V25/04 Zachary Whale NSW
V01/05 Angie Bulic NSW
V02/05 Kristy Stephens NSW
V03/05 Stuart Shirely QLD
V04/05 David Coleman QLD
V05/05 Sarah Virtue VIC
V06/05 Trent Jollow NSW
V07/05 Jared Gursanscky QLD
V08/05 Ian Kildea ACT
V09/05 Darren Heathwood QLD
V10/05 Avril Banning QLD
V12/05 Sarah Dasey NSW
V13/05 John Neilson VIC
V14/05 Kylie Mills VIC
V15/05 Emma Tabrett TAS
V16/05 Polly Sheriff TAS
V17/05 Chad Tuhi NSW
V18/05 Fiona Sykes VIC
V19/05 Russel Gouldstone NSW
V20/05 Belinda Thorne NSW
V00/06 Fiona Roughly NSW
V01/06 Kean Steinkellner VIC
V02/06 Adam MacNamarra NSW
V03/06 Brook Penfold NSW
V04/06 Jake Wilson NSW
V05/06 Marcus Middleton VIC
V06/06 Cassandra MacDonald NSW
V07/06 Michael Geary QLD
V08/06 Katie Howard NSW
V09/06 Alex Hanlon TAS
V10/06 Christie-Anne Hunter QLD
V11/06 Thomas Fisher NSW
V12/06 Samuel Palmer NSW
V13/06 Jennifer Lowe NSW
V14/06 Rebecca Kuehn NSW
V15/06 Lachlan McGuiness NSW
V16/06 Josh Grant QLD
V17/06 Lucy Armitage VIC
V02/07 Scott Barnes VIC
V03/07 Francis English SA
V04/07 Alexandra Conroy NSW
V05/07 Thomas McIlwain NT
V06/07 Sam Johnson QLD
V07/07 Emma Schmidt QLD
V08/07 Briony Boath QLD
V09/07 Anita Mortaud QLD
V10/07 Lucy Winkler VIC
V11/07 Tegann Kelly NSW
V12/07 Kendall Messer QLD
V13/07 Liam Oakwood NSW
V14/07 Matthew Battisson VIC
V16/07 Simone Walsh NSW
V17/07 Shaun Rawson SA
V18/07 Melody Wisse TAS
V19/07 Luke Johnstone QLD
V20/07 Tung Quach VIC
V21/07 Gilmore Johnson QLD
V01/08 Ryan Pownall VIC
V02/08 Arjun Bisen NSW
V02a/08 Luke Solley-Musgrove VIC
V03/08 Laura Burke QLD
V04/08 Timothy Meek VIC
V05/08 Michael Reilly VIC
V06/08 Rebecca Neu VIC
V07/08 Luke Harvison QLD
V08/08 Kylie Jones NSW
V09/08 Christopher Lloyd QLD
V10/08 Jessica Ritchie VIC
V10/08 Michelle Fuery QLD
V12/08 Ben Armstrong NSW
V13/08 Jayson Hannant QLD
V14/08 Sam Hatfield VIC
V15/08 Peter Bresnik NSW
V16/08 Nicole Lojszczyk NSW
V17/08 Stjepan Huljev NSW
V18/08 Greg Swalwell NSW
V19/08 Liam Harding NSW
V20/08 Lachlan Zordan VIC
V01/09 Tarec Elgindy NSW
V02/09 Francesca Neely ACT
V03/09 Makaela Atkins ACT
V03a/09 Matthew Stewart NSW
V04/09 Elle Rasmussen ACT

V05/09 Jennifer Proudfoot NSW
V06/09 Zachary Johnston NSW
V07/09 David McArthur NSW
V08/09 Ashleigh Brigden QLD
V09/09 Trevor Nelson QLD
V10/09 Alexander Lohrisch QLD
V11/09 Robbie Oppenheimer NSW
V13/09 Zaiga Thomann ACT
V14/09 Jodie Doyle QLD
V15/09 Emma Boyes TAS
V16/09 Arran Lord WA
V17/09 Melanie Berger TAS
V18/09 Daniel Lucas TAS
V19/09 Elle Rasmussen ACT
V01/10 Jessica Mepstead NSW
V02/10 Alexander Warren WA
V03/10 Ray Yoshida ACT
V04/10 Benjamin Brown VIC
V05/10 Sally Knowles-Jackson QLD
V06/10 Brian Ross QLD
V07/10 James Paver NSW
V08/10 Jacqueline Luff NSW
V09/10 Mark Hassall SA
V10/10 Carlos Robinson QLD
V11/10 Amanda Bond ACT
V11/10 George Blackley QLD
V12/10 Phoebe Hollins VIC
V13/10 Thomas Reuben QLD
V14/10 Meaghan Harris NSW
V15/10 Daniel Bishop NSW
V16/10 Madeline Hunter VIC
V17/10 Codie Reid QLD
V18/10 Anteo Broadfield NSW
V19/10 Kurtley Wise NSW
V20/10 Louise Thomas SA
V21/10 Caelli Greenbank VIC
V21/10 Isabel Watt QLD
V01/11 Michael Darton NSW
V02/11 Zofia Zayons NSW
V03/11 Riley Day NSW
V04/11 Jayne Earl VIC
V05/11 Rosemary Roth NSW
V06/11 Rhiannon Stammers VIC
V07/11 Bridget O’Brien VIC
V07/11 Daniel Portelli VIC
V08/11 Alexander Ribeiro NSW
V09/11 Lauren Scott TAS
V10/11 Elyce Finney ACT
V11/11 Samantha Vertucci ACT
V12/11 Anthony Fuller NSW
V12/11 Stephanie Clay VIC
V14/11 Claire Woodward NSW
V15/11 Jackson Tomkinson QLD
V16/11 Sasha Phillips NSW
V17/11 John Selvage QLD
V18/11 Adele Clark VIC
V19/11 Braden Douglas SA
V20/11 Jemma Wiseman VIC
V21/11 Stafford Ives-Heres TAS
V01/12 Rebecca Hogbin NSW
V02/12 Patrick Eastment NSW
V03/12 Olivia Coyne NSW
V05/12 Anthony Lee VIC
V06/12 Michael Grisold NSW
V07/12 Anna Redmond QLD
V08/12 Jocelyn Garsia NSW
V09/12 Madeline Symons TAS
V10/12 Alastair Ross QLD
V11/12 Ella Bouman VIC
V11/12 Kimberley McFadzen QLD
V12/12 Kate McIntosh NSW
V13/12 Emma Johnson QLD
V14/12 Ian Wardrop QLD
V15/12 Kate Hemsley-Hackett NSW
V16/12 James Turton NSW
V17/12 Lucy Andrews ACT
V05/13 Jessica Turner VIC
V06/13 Emilie Ross VIC
V07/13 Alanna Parker QLD
V08/13 David Conn TAS
V10/13 Phoebe Davies ACT
V11/13 Olivia Franke NSW
V14/13 Hayley Francis TAS
V18/13 Arizona Winters NT
V19/13 Ashleigh Hales NSW
V20/13 Callum Moses NSW
V21/13 Dannette O’Connell QLD
V22/13 Tiffany Chapman VIC
V22/13 Jessica Smith SA
V01/14 Annabel de Jong TAS
V02/14 Weslee Audsley QLD
V04/14 Ryan Gough QLD
V05/14 Dallas Summers SA
V06/14 Samantha Climie TAS
V07/14 Thomas Possee VIC
V08/14 Catheryne Palmer NSW
V08/14 Abby Dixon NSW
V09/14 Johanna Tarrant ACT
V10/14 Rachel Truman VIC
V15/14 Thomas Molloy NSW
V01/16 Ian Crossing SA
V03/16 Ethan Long SA
V04/16 Jessica Weston TAS
V04/16 Tayler Cosentino NT
V05/16 William Ingrouille VIC
V07/16 Inika Reinhardt VIC
V08/16 Hannah Waite NSW
V09/16 Ben Ingelbrecht ACT
V10/16 Chantelle D’Souza NSW
V11/16 Ellen Johnson QLD
V12/16 Rachael Thomas QLD
V13/16 Katya Bandow QLD
V14/16 Katherine Thomson NT
V14/16 Ashley Warnest NSW
V16/16 Jasmin Mortelman NT
V17/16 Inti Callaghan TAS
V18/16 Keeyan Hooper QLD
V19/16 Haimish Kilner VIC
V20/16 Andrew Bullers VIC
V01/17 Eddie Chen VIC
V02/17 Olivia Nelson VIC
V03/17 Luna Brown NSW
V04/17 Emma Johnson NSW
V05/17 Scott Marriott VIC
V05/17 Kelsea Clingeleffer TAS
V06/17 Alice Hartley NSW
V07/17 Ryan Harland QLD
V08/17 Ivy Carr NSW
V09/17 Eloise Vanderveen QLD
V14/17 Sacha Sjerp VIC
V01/18 Courtney Jackson VIC
V03/18 Brodie Robertson WA
V04/18 Eliza Skorulis NSW
V07/18 Nicholas Hobbs NSW
V08/18 Gabrielle Hall QLD
V09/18 Phoebe Weatherley NSW
V10/18 Nathan Vanderdonk NSW
V11/18 Daniel Tonegato NSW

V15/18 Rebecca Hansford NSW
V16/18 Anders Glew NSW
V19/18 Ethan Powell SA
V19/18 Marnie van Loon NSW
V20/18 Ellé-Anna Mercer NSW
V01/19 Ashly Vu ACT
V02/19 Louise Stewart NSW
V04/19 Ethan Franzi QLD
V05/19 Patrick Gilbey NSW
V06/19 Renee Demeo VIC
V06/19 Blake Richardson NSW
V07/19 Benjamin Gampe QLD
V08/19 Lucy Charlton QLD
V09/19 Stephanie Cormack NSW
V11/19 Angus Small QLD
V12/19 Caitlin Ryan NSW
V12/19 James Bigg NI
V13/19 Emma Lugge QLD
V14/19 Flynn Sheedy NSW
V15/19 Campbell Hillock SA